Escola de Tennis

El Club proposa tots els nivells necessaris perquè els alumnes interessats en el tennis puguin assolir les seves expectatives dins d'un marc idoni i tutelats per un dels millors equips d'entrenadors i monitors de Catalunya que impulsaran la formació esportiva i integral dels joves esportistes.

L'Escola de Tennis ofereix classes per a nens i joves totes les tardes de dilluns a divendres i disposa de diferents grups en funció de l'edat i el nivell tennístic de l'alumne: Iniciació, Perfeccionament, Nocturna, Adults, Pont, Competició, Seguiment, Elit i Elit Pro. 

CURS 2017-2018 

Nivell

Any de naixement

DiesHorari

Iniciació

2008 - 2013

Dilluns i/o dimecres

18.00 - 19.30

Perfeccionament

2004 - 2007

Dilluns i/o dimecres

19.00 - 21.00

Nocturna

2000 - 2003

Dilluns i/o dimecres

21.00 - 22.00

Adults

Abans de 2000

Dimarts i/o dijous

21.00 - 22.00

Pont (precompetició)

2010 - 2011

Dilluns i dimecres
(+ dissabtes)

18.00 - 19.30

    

Nivells de Competició

   

Competició

2004 - 2009

Dimarts, dijous i divendres

18.00 - 21.00

Seguiment

2000 - 2003

Dilluns, dimecres

17.30 - 20.30

Divendres

16.00 - 19.00

Elit 

2000 - 2003

Dilluns a divendres

09.00 - 12.00

Dimarts i dijous

17.30 - 20.30

Dimecres i divendres

16.00 - 19.00

Elit Pro2000 - 2003

Dilluns a dijous

16.00 - 19.00

Divendres16.30 - 20.00

Consultar tarifes i inscripcions

Calendari

- Nivells de Competició (Competició, Seguiment, Elit i Elit Pro): Del 4 de setembre de 2017 al 22 de juny de 2018
- Resta de nivells (Iniciació, Perfeccionament, Nocturna, Adults i Pont): Del 12 de setembre de 2017 al 20 de juny de 2018

Reunió informativa:
18 de setembre de 2017, a les 19 h, a la Sala d'Actes

CURSOS D'ESTIU

El Club també ofereix durant l'estiu (última setmana de juny i tot el juliol) cursos de tennis per als seus socis i familiars.

Escola d'Estiu de Tennis

En horari de tardes, per a alumnes de 12 a 17 anys. Inclou una estona d'esbarjo a la piscina.

Stage de Tennis (Grups de competició)

Tot el dia. Entrenaments al Club, preparació física i psicològica, classes teòriques i desplaçament dels jugadors als tornejos acompanyats de monitors.