Frontó

Frontó

Els socis tenen a la seva disposició dos frontons, un d'herba i un de terra artificial.